Velkommen til Nettverkskirken

Vinteren 2020
Godt nytt år!
 • Første samling i 2020 er et menighetsmøte tirsdag 7. januar kl 19.30 hos Aarvik
 • Bønn for Oslo i  Filadelfiakirken
  Fra onsdag kveld kl 19.00 og hver dag resten av uka uka.
  Avsluttes med felles gudstjeneste samme sted
  søndag 12. januar kl 11.00
  Se bonnforoslo.no for flere opplysninger.
Gudstjenester er satt opp følgende dager:
 • Søndag 26. januar kl 12
 • Søndag 23. februar kl 12
 • Søndag 22. mars kl 12
  Velkommen!
Vi samles i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, Oslo (ved trikkeholdeplass Sportsplassen)
Forbehold om endringer

Det blir Guds Farshjerte-seminar i februar-mars.
Eksakte datoer bekjentgjøres snart.
Fem tirsdager og to lørdager.
Be om informasjon via e-post.

Ønsker du mer informasjon fra oss? For eksempel om samlinger i hjemmene?
Ta kontakt via e-post til trygve@nettverkskirken.no

Bankkontonr for gaver:  1594.27.19989

Sist oppdatert 06.01.2020