Velkommen til Nettverkskirken

Vi i Nettverkskirken velger en enkel bruk av vår hjemmeside.
I utgangspunktet vil en oversikt over faste samlinger ligge her. Enkelte andre initiativer kan også legges inn i løpet av semesteret, men vi satser mer på andre informasjonsplattformer i det daglige.

Høsten 2018 har vi disse gudstjenestene:
  • Søndag 16. september kl 12
  • Søndag 14. oktober kl 12
  • Søndag 11. november kl 12
  • Søndag 16. desember kl 12
Vi samles i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, Oslo (ved trikkeholdeplass Sportsplassen)

Andre arrangementer:
Søndag 11. november kl 16.00 i Grønland kirke
I Guds Nærhet. Roy Godwin fra Wales.
Se: www.tibyer.no for informasjon

Ønsker du mer informasjon fra oss?
Ta kontakt via e-post til trygve@nettverkskirken.no

Nytt bankkontonr for gaver:  1594.27.19989

Sist oppdatert 17.10.2018