Velkommen til Nettverkskirken

Desember 2021
Nettverkskirken er slått sammen med Misjonskirken  på Majorstuen  (Den evangeliske forsamling), og Nettverkskirken er opphørt som egen menighet.
Se hjemmesiden misjonskirken.no for informasjon og program.

Denne siden avsluttes om kort tid.

Sist oppdatert 30.12.2021