Velkommen til Nettverkskirken

Dette er (fortsatt) en midlertidig utgave av hjemmesiden. Foreløpig er det bare programmet som ligger her.

Januar 2018
  • Søndag 7. kl. 12: Gudstjeneste
  • Onsd. 10. - sønd. 14. Se www.bonnforoslo.no 
  • Søndag 21. kl. 12: Gudstjeneste
Februar:
  • Søndag 4. kl. 12: Gudstjeneste
  • Søndag 18. kl. 12: Gudstjeneste
Mars:
  • Søndag 4. kl. 12: Gudstjeneste
  • Søndag 18. kl. 12: Gudstjeneste
Gudstjenestene er i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, Oslo (ved trikkeholdeplass Sportsplassen)

Nytt bankkontonr for gaver:  1594.27.19989

                                  Sist oppdatert 08.01.18